Hangzhou Qianjiang New Town Tower

Hangzhou, China
Project 2008