Liuzhou Classic Times Residential Development

Liuzhou, China
Project 2000 – 2004