Liuzhou Classic Times Retail Development

Liuzhou, China
Project 2002 – 2004